OBLASTI ČINNOSTI

Pomáháme řemeslníkům a energetickým společnostem s poradenstvím a činy ve dvou činnostech: velkoobchod a podpora projektů.

Velkoobchod

Společnost Krannich Solar nabízí celosvětově nejlepší produkty nejznámějších výrobců v příkladném rozsahu sortimentu. Při sestavování sortimentu se řídíme přísnou zásadou: všechno je nutno nejprve důkladně otestovat. Pouze tehdy, když jsou výrobky absolutně bezchybné a komponenty dokonale sladěny, dostávají se tyto do prodeje. Kromě toho také úzce spolupracujeme s výrobci a výzkumnými ústavy, abychom vyvíjeli nové výrobky špičkové kvality.

 

Při výběru správných komponentů systému, stejně jako u všech ostatních otázek je vám k dispozici prodejní a servisní tým společnosti Krannich Solar – všichni jsou inženýři v oborech elektrotechnika, stavebnictví a ekonomika, důkladně vyškolení řemeslníci a další specialisté. A o maximální dostupnost se stará efektivní logistika popř. naše expresní zásilková služba.  

 

V neposlední řadě zahrnuje náš velkoobchod také marketingovou podporu. Pomáháme našim obchodním partnerům při pořádání reklamních
a marketingových akcí, které přitahují nové zákazníky a pomáhají na ně vázat stávající zákazníky.

PODPORA PROJEKTŮ

Mezinárodně prováděná podpora projektů společnosti Krannich Solar pomáhá zákazníkům při realizaci velkých projektů.
Provází je buď všech fázích projektu - tedy od vývoje přes technické plánování
a realizaci až po provoz systému - nebo jen v určitých částech projektu. V tomto případě zákazník využívá pouze základní prvky, které také opravdu potřebuje,
a jinak přináší své vlastní výkony.

Podrobné informace naleznete v sekci Podpora projektů.