Sedm dobrých důvodů pro solární zařízení

1. Hospodárnost/rentabilita
Zákon o obnovitelných zdrojích energie (OZE) zaručuje provozovateli zařízení platbu za odebranou vyrobenou elektrickou energii prostřednictvím provozovatele energetické sítě po dobu 20 let. A z makroekonomického hlediska elektřina z obnovitelných zdrojů přispívá ke snižování nákladů!

 

2. Ochrana životního prostředí - zdraví
Solární energie je čistá energie bez škodlivých emisí a navíc i bez hluku.

 

3. Šetření zdrojů
Naše zdroje jsou omezené. Zásoby ropy, zemního plynu a uranu docházejí. Sluneční energie je prakticky nevyčerpatelná a je k dispozici všude pro každého.

 

4. Udržitelný rozvoj
Pokud má pro naše potomky stále ještě něco zůstat z našeho přírodního bohatství, nesmíme spotřebovat více surovin, než v množství, které se znovu obnoví. Solární energie je obnovitelná.

 

5. Nezávislost na elektrárenských koncernech
Decentralizací výroby elektřiny ztratí velké energetické společnosti svůj nesmírný vliv a tak získáme větší demokracii.

 

6. Účinnost / třída energetické účinnosti
U elektřiny vyrobené v elektrárnách činí ztráta přibližně 64%. Z 1000 wattů se tak k nám dostane jen jedna třetina, tedy 360 wattů.

 

7. Být vzorem
Podle Kantova příkazu: “Jednej tak, aby tvoje jednání mohlo být příkladem pro všechny lidi”.